(Julkaistu Eparissa 20.6.2018)

Lastenhoidosta käydään kovaa julkista keskustelua nyt, kun perhevapaauudistus on jäissä ja uutta eduskuntaa ja hallitusta odotellaan muodostettavaksi vajaan vuoden kuluttua. Liikkeellä ovat lasten kotihoidon ja kodin ulkopuolella hoidon kannattajat ja vastustajat monenlaisilla argumenteilla.

Psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvinen on jo pitkään puhunut alle 2-vuotiaiden lasten kotihoidon eduista ja esimerkiksi kirjassaan ”Pienen lapsen sosiaalisuus” (2012) hän esittää todisteeksi väitteelleen useita toisiaan tukevia tutkimuksia.

Toukokuun alussa VTM, KTM Sirpa Weckströmin julkaiseman väitöskirjan tutkimuksen löydökset osoittivat, ettei pitkäkään lasten kotihoito välttämättä heikennä äidin uranäkymiä (www.utu.fi).

Nämä löydökset eivät vastaa yleisiä olettamuksia lasten kotihoidosta. Valinnanvapautta tukeva lastenhoitopolitiikka näyttäisi vähentävän negatiivista uravaikutusta.

Toukokuun lopussa valmistui Palkansaajien tutkimuslaitoksen ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimus, jossa lasten ajattelutaitojen todetaan olevan paremmat kodin ulkopuolella hoidetuilla lapsilla (YLE 30.5., Ilkka 31.5.).

Kuitenkaan lasten kognitiivisten taitojen ero ei ollut pysyvä. On huomioitava, että Palkansaajien tutkimuslaitoksen toimintaa pyörittää kannatusyhdistys, joka koostuu ammattiliitoista.

Lasten hoidon keskustelua leimaa usein syyllistäminen; näin sen ei saisi olla. Perheiden etuuksissa on lisättävä joustoja ja vähennettävä sääntelyä. Kiintiömallit sopivat huonosti perhevapaisiin, koska perheen on saatava itse päättää lastensa hoitomuoto jatkossakin.

Kukaan muu ei voi tietää, mikä kullekin perheelle on sopivin tapa hoitaa lapsensa, ja lastenhoidon tukemisen tulisikin olla tasapuolista, riippumatta perheen valinnasta.

Olin itse kotona hoitamassa neljää lastamme, nyt jo 11-19 –vuotiaat, yhteensä kymmenen vuoden ajan mieheni luodessa uraansa. Saimme silloin kuulla päivittelyä perheemme ratkaisusta. Nyt, kun olen ollut työelämässä vuosia, ja pyrin eduskuntaan, riittää kyselijöitä, miten perheenäiti voi sellaisen ratkaisun tehdä. Kyllä perheet itse tietävät.

Kati Nummensalo
kaupunginvaltuutettu (kd.)
Seinäjoki