(Kirjoitus Ilkassa 20.7.2018)

Suomessa vanhenemista usein pelätään. Se on tietysti ihan luonnollistakin; nuoruutta ihannoivassa kulttuurissa vanheneminen kun ei ole erityisen tavoiteltavaa. Jokainen kuitenkin vanhenee joskus ja toivoisin, että yleinen ilmapiiri muuttuisi vanhuksia kunnioittavammaksi. Raha on rajallista, mutta kunnioittaminen ja välittäminen eivät maksa mitään. Lisäksi tarvitaan näkemystä vanhustenhoidon kokonaisuudesta Suomessa.

Vanhukset tarvitsevat oman puolestapuhujansa, vanhusasiainvaltuutetun, joka on erityisesti perehtynyt ikäihmisten arkeen ja näkee kokonaisuuden. Meillähän on Suomessa jo tasa-arvo-, lapsiasiain-, tietosuoja- ja yhdenvertaisuusvaltuutetut. Vanhusväestö kasvaa koko ajan ja elinikä pitenee.

Vanhusasiainvaltuutettu valvoisi vanhustenhoidon tilaa, ottaisi kantaa ja tiedottaisi vanhustenhuollosta eduskuntaa. Nythän valvonta tapahtuu liikaa aluehallintovirastoon tehtyjen kanteluiden kautta, mikä on valitettavaa, sillä silloinhan on jo ilmennyt suuria ongelmia.

Kansalaisaloite.fi -sivulla voi allekirjoittaa aloitteen vanhusasiainvaltuutetun saamiseksi Suomeen.

Sieltä voi myös tulostaa lomakkeen sellaiselle, jolla ei ole nettiä käytössä.

Kati Nummensalo
Kaupunginvaltuutettu kd.
Seinäjoki