(Julkaistu Vasabladetissa 20.12.2019) Nativiteten har sjunkit i sju år i rad nu och antalet födda har inte varit så lågt sedan nödåret 1868. Nativiteten har även tidigare varierat i Finland, men nu är den sjunkande nativiteten oroväckande eftersom vi kommer att ha så få skattebetalare om 20 år, men allt fler pensionärer.

Pensionärerna har byggt landet, där vi lever och de har rätt att åldras med värdighet. Problemet är bara att det verkar som att vi i framtiden inte har så mycket folk som betalar skatter.

Vi måste göra Finland barnvänligare, så att människorna vill skaffa barn i vårt samhälle. Man kan
ofta märka skuldbeläggande tonfall mot familjerna: mammorna är borta för länge från jobbet och
deras karriärmöjligheter försämras, barnen är sjuka och föräldrarna måste stanna hemma för att
sköta dem, barnen är högljudda i flygplan och restauranger, barnen har ett stort ekologiskt fotavtryck och så vidare. Det är ju klart att sådant tonfall gör livet svårare för familjer.

Reformen av familjeledigheten är en av de viktigaste strukturella reformerna. Den kommer att
påverka familjernas vardag och arbetslivet. Familjeledigheterna ska reformeras på ett sätt som utgår från barnens och familjernas välbefinnande.

Jag stöder inte modeller, som ökar samhällets kontroll över familjerna. I stället för kvotlösningar borde man utveckla Dagens familjeledighetssystem på ett sätt som ökar familjernas valfrihet och
gör barnfamiljernas vardag smidigare.

Vi alla måste också tåla barnens stökighet och visa att barnen är välkomna i samhället. I stället för att rynka på ögonbrynen när ett barn kommer in i restaurangen, kan vi kanske titta på barnet och säga ”hej” och till och med le lite.

Kati Nummensalo