Alati muuttuvissa ja vaikeissa maailmantilanteissa suomalaisten etujen valvojilta, suomalaisilta poliitikoilta vaaditaan yhä enemmän. Jotta poliitikko voi osallistua suomalaisen yhteiskunnan elinkelpoisuuden ja elinkeinoelämän kannalta tärkeiden asioiden valmistelutöihin ja päätösten tekemiseen, poliitikon tulee omata suuri yleistieto, hänen tulee alati kasvattaa yleistietämystään eri aihepiireistä, hänen tulee tehdä hyvää yhteistyötä muiden päättäjien kanssa ja viedä asioita eteenpäin pitkäjänteisesti ja suurella ahkeruudella. Poliitikon tulee olla kokenut yhteisten asioiden hoitaja.

Kati Nummensalo täyttää edellä mainitut vaatimukset ja ominaisuudet kansanedustajan vaativaan tehtävään, ja tulee hoitamaan asiat erinomaisesti toimien kristillisen arvomaailman mukaisesti.

Janne Luomaoja
Rakentajakonsultti (infra), DI
Vaasa