Kati Nummensalo är en pålitlig kvinna, en politiker med bägge fötterna på jorden. Hon har common sense, bondförnuft och empati. Hon känner både de oföddas nöd och hjälplöshet liksom de utstöttas, åsidosattas och kraftlösas situation. Hon ställer upp till hjälp för dessa. Hon tar resolut tag i dagsaktuella politiska problem, som berör varenda en av oss. Hon är den kvinna som med erfarenhet, beslutsamhet och 100 %-ig överlåtelse lätt kan sköta våra ärenden, våra hjärtefrågor i riksdagen.

May-Gret Axell
lektor
Vasa