(Julkaistu Seinäjoen Sanomissa 27.3. ja Ilkassa 30.3.)

Miten toimitaan sosiaali- ja terveysuudistuksen kaatumisen jälkeen? Suuret rakenteelliset uudistukset on maltettava valmistella parlamentaarisesti, kaikkia puolueita kuunnellen, sillä neljän vuoden vaalikausi on kovin lyhyt parin puolueen yksipuolisen, poliittisen hyödyn saavuttamiseen.

Muutokset on toteutettava vaiheittain ja korjattava vain se, mikä on rikki. Turhat koplaukset maakuntahallinnosta ja yksityistämisestä saivatkin mennä.  Sote-uudistus tulee toteuttaa soten ehdoilla.

Mitä sitten pitää korjata? Ihmisten täytyy saada saman tasoiset sosiaali-ja terveyspalvelut asuinpaikasta riippumatta. On voitava luottaa siihen, että sairastunut pääsee kohtuullisessa ajassa lääkäriin ja että vanhukset ja vammaiset saavat tarvitsemansa tuen. Palvelu voidaan toteuttaa julkisena tuotantona tai täydentää hallitusti yksityisellä palvelulla palvelusetelillä.

Sote-alueet voivat olla peruskuntia suuremmat. Kun perus- ja erityistason palvelut ovat molemmat saman sote-alueen järjestämisvastuulla, integraatio toteutuu parhaiten. Kuntia täytyy kuulla järjestämisessä.

Riittävä valvonta ja selkeät pelisäännöt hoivapalveluihin ovat varmasti jokaisella puolueella asialistan kärjessä ja hyvä niin. Nyt vain eteenpäin.

Kati Nummensalo
eduskuntavaaliehdokas kd.
Seinäjoki