Djupt rotad

Jag är stadsfullmäktige från Seinäjoki. Jag siktar på att arbeta i riksdagen och är därför med i riksdagsvalet, som hålls i april 2019.

Jag har varit med i politiken sedan 2004: i stadsfulmäktige, stadsstyrelsen, landskapsfullmäktige och annat.

Jag är 44 år och arbetar som klasslärare. Min man Jan har ett eget företag, Suomen Prosessikemia Oy. Vi har fyra barn, som är 11-19 år gamla. Jag är född i Ilmajoki, men har bott på flera ställen i Finland och Sverige.

Jag vill påverka vårt samhälle utifrån kristna värderingar, så att allas röst kan höras. Vi kan bygga samhället tillsammans, är du med?

Kati Nummensalo
0405385262
kati@katinummensalo.fi

Team Kati ry: FI2431311001969553

 

Mina centrala valteman:

Välmående familjer: Jag vill vara med och skapa ett familjevänligt samhälle genom att servicen riktas till stöd för familjerna och deras behov.

Med tyngdpunkt på utbildningen: tillräckliga resurser till utbildning.

Satsning på företagsamhet: företagsamhet bör uppmuntras och stödas och sysselsättning underlättas.

Stödjande av en trygg ålderdom: vård och rehabilitering i rätt tid för åldringen. Alla skall ha rätt att åldras värdigt.

En invandring med kärlek och gränser: strikt gränsövervakning och återsändning av asylsökande som har fått ett negativt besked. En lyckad integrering av dem som fått flyktingstatus.

Respekt för våra kristna rötter.